C Oswald oswaldcl@pt.lu  Wed Dec 1 16:37:40 2004 Date
Message Fro un den Här Schummer: Wisou huet deen Här um Riednerdësch, a wisou hunn aner Leit am Sall dem Här Schummer séng Bemierkung anescht verstan, wéi dat vu sénger Seit aus geduecht war?

Et ass just eng Fro, vu que dass an dësem Dossier vill a leidenschaftlech, a leider och net ëmmer fair gestridde gëtt.

Wou ass do déi wierklech Ursaach?

Ech kann an ech wëll jiddefalls op dëser Plaaz betounen, dass d'Tram asbl sech ni beräichert huet. Mer haten zwar (noutwendegerweis) vill Kontakter mat Tramsconstructeuren, mee et huet kee Member vun der Tram asbl doraus e finanzielle Virdeel gezunn. Mer hunn am Géigendeel eis Fräizeit investéiert a vill onbezuelte Stonne geleescht.

Wen eppes anesch behaapt, oder och nëmmen undäit ouni duerno eppes wëlle gesot ze hunn, ass en Diffamateur, an do wäerd ech mech ze wiere wëssen.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb