C. Oswald  Thu Mar 20 20:38:16 2014 Date
Message Ech wëll dem Här Schummer soen, dass méng Theorie net aus der Loft gegraff ass. Säi Frënd de Guy Schaeffer bestätegt dat op enger aner Plaz, wou hie schreift : "De Gondel-projet wier eng elegant Tëscheléisung a wier komplementär zum Bus-Bunn Konzept."
De Georges Schummer an de Georges Feltz hunn allerdings ee Problem, och wa si eng Allianz géint den Tram bilden : Hir Visioune stinn net an engem Projet de Loi, a si hätten och als Proposition de Loi vum ADR keng Majoritéit an der Chamber. Ech huelen emol un, dass dat op d'mannst fir déi nächst 5 Joer de Fall ass.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb