Daniel Grommes eatelier@pt.lu  Tue Mar 25 09:19:31 2008 Date
Message D'Ofrappen vum Utopolis ass jo egal wat.
Wann d'Foire an de Kino nët méi do sin, da bauch een och keen Tram, well ausserhalb vun de Spetzenzäiten hun déi zwou Plaatzen den Haaptundeel um Verkéier.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb