Adolphe Faber  Sun Dec 16 11:36:44 2007 Date
Message Felicitatiounen fir den Artikel iwer déi ze vill kleng Quaien an der Gare um Findel. Daat ass jo haarsträubend! Do ginn öffentlëch Suuen verpolfert ouni dass je eng emfaassend Etude iwer de gesamten Eisebunnsverkéier (mat den internationalen Verbindungen) an an em éist Land gemaacht gouf, ausser déi vun bezuelten Experten.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb