georges schummer www.busbunn.net  Fri Sep 28 10:16:11 2007 Date
Message Also huet d'ALACF sech net fir den Nordstad-Tram, mee fir den Erhalt vum Schinneverkéier ausgeschwat! Ier de Comité sech am Numm vun hiere Memberen zum Nordstad-Tram, oder géint den Erhalt vun der aktueller Zuchstreck Ettelbréck-Dikrech bekennt, wärd en dach wuel d'Meenung vu sénge Membere froen, ob déi dee Wee matgoe wëllen? Alles aneschtes ass Spekulatioun a Wonschdenken.In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb