Keller Chris kellerch@student.ethz.ch  Mon Aug 27 19:04:14 2007 Date
Message Hmm Hmm,
ech liewen lo schon 6 joer zu zürich an der schweiz, hun architektur an städtebau op der ETH studeiert an sin ganz zefridden och lo hei schaffen ze kennen.
Wann ech dann mol iwert Bierger no Letzebuerg kucken, ass et emmer rem erschreckend ze gesin mat wat fir Projeten versicht get Problemer ze leisen an niwerbei Gelt, Potential, Meiglechkeiten... einfach verpolvert get.
Enzel Projeten dei net an engem grousen Zusammenhang vun enger Strategie stin kennen net den Problem vum Verkeier leisen. Et muss een op Lokaler, Regionale an International Ebene denken virun allem fir Letzebuerg (Grande Region). An dann erkennen wou Problem sin an wei se entstin an wei se an engem zusammenwirkenden System ageieren.
Et geht och net drem wei eng Leisung muss ausgesin mee wei een dohin kennt, waat sin Motive. Mee ech muss soen daat ass mir heinsdo een Rätsel wann ech dei ganz Verkeierspolotik zu Letzebuerg ukucken.
Flait muss een och mol dei Leit un Wierk lossen dei domadder Vertraut sin , et gin der jo genug dei vun den Unien kommen. Ausser fir sie as Platform Letzebuerg net mei sou interessant an daat wir jo schued well et sin genau dei wou eis Land op Trapp gingen halen.

Hei zu Zürich left den öffentlicher Verkehr TipTop virwaat dann soll daat net doheem och sou sin

GrussIn order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb