Claude Oswald  Wed Aug 16 11:42:16 2006 Date
Message Zitat: "Nach eng läscht Fro: Huet schon iergendeen probéiert ze chiffréieren, wivill déi 7 m breet Sträif Terrain vun der Foire iwwer de Kierchbierg, de Stadzentrum, d’Gare Centrale, Hollerech an de „Ban de Gasperich“ bis op den Houwald wert ass, déi do fir den Tram gebraucht géif. Nom Konzept BB/RER mussen déi Flächen net geaffert ginn, well hei zousätzlech Verkéiersflächen geschafe gínn."

An där dote Logik misst een och d'Autobunnen, all déi breed (Renn)stroossen an déi grouss Parkplaazen a Fro stellen, well do gëtt onheemlech vill Bauland geaffert.

Si mer eis do eens?

Oder gëtt hei just esou gerechent, well et em den Tram geet, deen eenzel Leit partout net wëllen?In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb