georges schummer georgesschummer@busbunn.net http://www.busbunn.net  Fri Jul 29 14:03:12 2005 Date
Message Här Sinner,

Är Virléift fir den Tram an Eiren, mee dat hei sinn d'Tatsaachen :

1. All Tramsprojet’en kënnen zu Lëtzebuerg bäschtefalls eng Verdeelerfunktioun assuréiren, amplaz vun de Bussen, kengesfalls awer als Ersatz vu vill méi performanten Eisebunnslinnen.

2. En Eisebunnstunnel ass net „immens deier“, en ass just ugemiess fir ze hëllefen, all Dag méi wi 100000 Beruffspendler an d´Haaptstaadt ze bréngen. Par Rapport zum Train-Tram Dummeldeng – Kierchbierg - Findel – Iergaard ass en esouguer ganz bëlleg, wéi eng rezent Etude festgestallt huet. Fir ca. 60 % méi kritt een déi selwecht Streck als vollwerteg Eisebunn mat eenheetlechem Betriebssystem, amplaz vun engem Train-Tram mat engem op e fënneftel begrenztener Transportkapazitéit, an zousätzlech och nach en Eisebunnstunnel Gare Centrale Lëtzebuerg – Stadzentrum – Lamperbierg mat Uschloss un d’Nordstreck virun Dummeldeng. Domat ass eng efficace Verbindung vum Land an der Regioun zur Haaptstad Lëtzebuerg sëcher gestallt.

3. Esou en Tunnel ass och net „ganz schwéier ze bauen“, zemol well en iwwer dem Grondwaaasserhorizont, an (am Géigesaatz vun den Autobunnstunnelen vun der Nordstrooss) integral am standfeste Fiels (lëtzebuerger Sandsteen) läit.

4. Esouguer den Train-Trams-Projet huet eng Gare « Schoettermarial » op ca. 30 m Déift. Mat de virgesinnen Rulltrapen bräicht een heizou ca. 3 Minutten fir erop oder erof. Duergéint kommen d’Liften vum Bus-Bunn Projet mat max. 15 Sekonnen aus, direkt vun der Strooss bis op de Quai.

5. D´Sëcherheetskonzept iwwertrëfft all internationale Standard. Dozou zielen ausser enger grousser Transportkapazitéit vun de Liften och de Compartimentage, deen an alle Beräicher sëcher Stauräim virgesäit. D’Evaquatiounszäit bedréit a Gebäier oder anere Siten (Stadien, Konzertsäll, Rockhalen etc.) 5 bis 10 Minutten.

georges schummer, Auteur vum Projet BB (Bus-Bunn)In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb