Pol  Mon Dec 13 16:05:23 2004 Date
Message Här Oswald:
Dir hudd virun enger Zäit geschriwwen, et hätt Ierch leed (oder wéi) gedoen, wéi deemols de BTB zerried gouf, deelweis och vu Leit déi net vill Ahnung vun der Matière haten.
Wa mir eis elo fir en RER oder BB asetzen, dann well mir fannen dass den Train-Tram méi Nodeeler brengt wéi en der léist an een déi Sue vill méi wierkungsvoll investéiere kéint. Dorunner ännert Dir näischt andeem dir Ierch hei am Guestbook een nom anere virknäppt. Mee wann et Ierch en Trouscht as: Eist Engagement as net perséinlech géint Ierch geriicht. Net traureg sin! Mir welle just dat bäscht fir eis ALL!In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb