C. Oswald oswaldcl@pt.lu  Sun Dec 5 12:13:58 2004 Date
Message Ech wëll Iech en Tuyau ginn - mee Dir maacht domat, wat Dir wëllt!

Ech fänken un mat engem Zitat vum Här Schummer: "Domat halen ech déi Diskussioun fir ofgeschloss. Maache mir léiwer Plaz fir déi, di eppes zum Thema ze soen hunn!"

Wéi ech dat gelies hunn, hunn ech mer virgestallt, dass ech mat engem Diktator ze dinn hätt, dee ganz einfach alles zenséiert, wat him net an de Krom passt.

Ech zitéieren dofir den Här Schummer eng zweete Kéier: "Eng stéchhalteg Äntwert op meng Fro huet awer bis haut nach kee ginn."

Et geet hei wuel gemierkt em d'Saach, mee et geet och em de Stil. Ech weess net, ob aner, kompetent Leit versicht hunn dem Här Schummer eng Äntwert op séng Fro ze ginn, oder ob hien déi Äntwert eventuell net matkritt huet, well se net dat war, wat hie sech erward huet.

Ech hunn éierlech gesot e Malaise mam Här Schummer, a vläicht geet et ville Leit d'selwecht. Wann ech esou séng zweet Bemierkung liesen, da kléngt dat, wéi wann hien déi iewescht Instanz an Transportfroe wier, a wéi wann déi aner Leit sech bei him rechtfäerdege missten.

Or, dat schéint mer e bësschen d'Realitéit verkannt ze sinn! Den Här Schummer ass net de Premierminister (deen ass effektiv gewielt a muss sech virum Vollék rechtfäerdegen), an hien ass och net de Bëschof vu Lëtzebuerg.

Dat Ganzt schéint mer op engem ongléckleche Mëssverständnis ze berouen, an den Här Schummer schéint sech an eng Richtung ze verrennen, déi him selwer an och dem ganze Land neischt bréngt.

Ech wëll hei guer net séng Kompetenzen als Tunnelbauingenieur a Fro stellen, mee ech wëll soen, dass et net nëmmen drop ukënnt, dass mer en Tunnel bauen. Et gëtt och nach aner, verkéierspolitesch, wirtschaftlech a mënschlech Iwwerleungen, déi do matspillen.

Et kënnt op déi richteg Approche un - oder fir et mat engem Beispill auszedrécken: Wa méng fachlech Kompetenz doranner besteet, dass ech Seelebunne baue kann, heescht dat net, dass ech d'ganzt Land mat Seelebunne beglécke muss!

Et kann awer punktuell bedäiten, dass méng Fachkompetenz gebraucht gëtt, wann aner Leit mat hire jeweilege Kompetenzen zum Schluss kommen, dass eng Seelebunn op dëser oder där Plaaz néideg ass.

Sou hat ech am Ufank (viru Joere) gemengt, et kënnt een duerchaus den Train-Tram realiséieren a punktuell do, wou et néideg wier, e kuerzen Tunnel virgesinn, sief et fir d'Autoen oder fir den Train-Tram, falls doduerch den Train-Tram besser virukéim.

Ech hat mer am Fong virgestallt, et kënnt een den Här Schummer an déi ganz Planung rondrem de BTB matabannen. Mee mat séngem Usprooch, d'Wourecht ganz alleng fir sech gepacht ze hunn, war dat schwéier méiglech.

Ech géif mer wënschen, dass déi entgleisten Diskussioun iergendwann nees op déi richteg Schinne kënnt, an dass mer zesummeschaffen, amplaaz géinteneen. Vergiesse mer net, den ursprüngleche Projet huet "BTB 2002" geheescht, an et war virgesinn, dass mer am Joer 2002 duerch d'Stad fuere géifen. Mer hu schonn e puer Joer Verspéidung …In order to delete above message, please introduce Admin password:

  /!\ WARNING /!\  
You won't be able to recover this message anymore!.


Modify/Delete entry

Modify entry
Delete entry
Admin Password:

[Back to book]


Y-a-p-Gb